ORTHOPEDAGOGIEK
Persoonlijke begeleiding & training op maat
Veel gestelde vragen
Om alvast eventuele onduidelijkheden weg te nemen, vind je hieronder een  
aantal veel gestelde vragen en natuurlijk de antwoorden.
Wat is een orthopedagoog?
Een orthopedagoog begeleidt kinderen in probleemsituaties en adviseert ouders en leerkrachten over de opvoeding van een kind. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met een handicap of stoornis, of kinderen met een trauma, leerproblemen of gedragsproblemen.
Hoe vaak is een begeleiding en hoe lang duurt een begeleiding?
De begeleidingen worden altijd, op de Cogmedtraining na, op maat gemaakt. Er is geen standaard voor de duur van een begeleiding en voor hoe vaak een begeleiding is. Meestal wordt voor de continuïteit afgesproken een begeleiding wekelijks te laten plaatsvinden. Afhankelijk van de hulpvraag kan de begeleiding variëren van een uur tot twee uur per keer. Dit gaat altijd in onderling overleg.
Een Cogmedtraining duurt van begin tot eind ongeveer 6 weken. Hierbij moet het kind vijf dagen per week maximaal een uur per dag een training op de computer doen. Daarnaast is er wekelijks telefonisch contact met de trainer.
Is er een garantie dat de begeleiding slaagt?
Het slagen van een begeleiding hangt van veel verschillende factoren af. Het is belangrijk dat er een klik is tussen de begeleider en het kind of het gezin. Daarnaast is het belangrijk dat het kind of het gezin zelf serieus aan de slag gaat met het ‘huiswerk’ en met de tips en adviezen. Er kan helaas geen garantie worden gegeven. Ik zal er in ieder geval alles aan doen om de begeleiding te laten slagen.
Waar vindt de begeleiding plaats?
Over het algemeen werk ik ambulant. Dat betekent dat ik bij de gezinnen thuis of op de scholen van de kinderen kom. Het grote voordeel van ambulant werken, is dat ik het kind of het gezin in hun eigen vertrouwde omgeving zie. Hier voelen ze zich op hun gemak en daardoor groeit het contact vaak sneller waardoor er ook eerder aan de doelen gewerkt kan worden.
Af en toe wordt er juist voor gekozen om de begeleiding niet thuis of op school te laten plaatsvinden, omdat het kind te vrij is en minder gemotiveerd. Er zijn zo veel leukere dingen te doen. Voor deze kinderen of gezinnen heb ik bij mij thuis een praktijkruimte waar we kunnen afspreken.
Kan begeleiding ook in de avonduren of in het weekend?
Helaas werk ik alleen op doordeweekse dagen en dat vier dagen per week. Mijn werktijden zijn vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur.
Hoe zit het met mijn privacy?
Voor orthopedagogen geldt een beroepsgeheim. Dit betekent dat er geen informatie aan derden wordt verstrekt zonder toestemming van ouders (of jongere, ouder dan 16 jaar).
Wat kost een begeleiding?
De uurprijzen van een begeleiding wisselen sterk, afhankelijk van wat voor soort begeleiding er wordt gevraagd, waar de begeleiding plaatsvindt en of er gevraagd wordt om individuele begeleiding of om groepsbegeleiding. Omdat mijn begeleidingen altijd op maat worden geboden, kan ik pas een uurprijs maken na een vrijblijvend en gratis intakegesprek.
Voor de Cogmedtraining geldt een totaaltarief van 700 euro inclusief BTW.
Moet ik vooraf betalen?
Nee, je krijgt iedere maand aan het begin van de maand de factuur van de geboden begeleidingen in de maand ervoor. Deze factuur moet vervolgens binnen 14 dagen betaald worden.
Moet ik de begeleiding betalen als ik een keer afzeg?
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren per mail of telefoon worden afgezegd. Afspraken voor maandag, dienen vrijdag te worden afgezegd. Bij het te laat afzeggen van een afspraak worden de kosten voor de begeleiding wel in rekening gebracht, anders niet.
Wordt de begeleiding vergoed door mijn zorgverzekeraar?
De basisverzekering vergoedt niet altijd de kosten voor een orthopedagoog. Ik ben basis-orthopedagoog en verzekeringen stellen vaak de voorwaarde dat het om een orthopedagoog-generalist moet gaan. Deze heeft na de opleiding tot basis-orthopedagoog nog enkele jaren verder gestudeerd.
Krijg je een vergoeding voor de orthopedagoog, dan geldt er geen beperking voor het aantal bezoeken en je betaalt ook geen eigen bijdrage of eigen risico. Voor geestelijke gezondheidszorg betaal je vanaf 2014 namelijk geen eigen bijdrage meer en zorg voor minderjarige kinderen valt niet onder het eigen risico.
Kan de begeleiding betaald worden van een PGB?
Ja, dit is mogelijk.
Ik heb geen PGB, wat nu?
Op dit moment is het nog mogelijk om een persoonsgebonden budget voor AWBZ-zorg aan te vragen en te ontvangen. Je hebt dan wel een besluit nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op hun site kun je een aanvraagformulier vinden en zij beslissen vervolgens of je in aanmerking komt voor PGB.
Hoe zit het met de aanvraag van een PGB vanaf 1 januari 2015?
Vanaf 1 januari 2015 loopt de aanvraag van een PGB via de gemeente van je woonplaats. Iedere gemeente hanteert een andere termijn voor het afgeven van een PGB. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met je eigen gemeente. Zij kunnen je dan precies vertellen hoe de aanvraag zal verlopen.
© 2013 |KindPlus - orthopedagogiek| nathalie@kindplus.nl | 06 - 45 74 22 27 | Wolfsbossingel 111 | 6642 CM  Beuningen