ORTHOPEDAGOGIEK
Wat is gezinsbegeleiding?

Gezinsbegeleiding heeft alles te maken met het welzijn van je kind.

Het gezin moet voor je kind natuurlijk een veilige en comfortabele basis zijn.
Een plek waar hij of zij zich altijd prettig kan voelen en zich vrij kan
ontwikkelen.

Als door afwijkend gedrag van een kind spanningen ontstaan, kan het
moeilijk zijn die goede basis in stand te houden.
Dit zorgt voor een verstoring van de gezinssituatie.

Maar ook als je zelf met opvoedingsvragen zit, kan gezinsbegeleiding
uitkomst bieden.

Door het volgen van een gezinsbegeleidingstraject leer je niet alleen beter
om te gaan met het gedrag van je kind, maar ontdek je ook het antwoord
op je eigen vragen.

Hierdoor ben je zelf in staat om de rust weer te herstellen wat een positieve
weerslag heeft op iedereen in je gezin.

Met mijn gezinsbegeleiding help ik je met het vinden van oplossingen waar je
blijvend iets aan hebt.
Samen gaan we aan de slag om te bepalen waar je nu staat, waar dit
vandaan komt en hoe je die kennis kunt gebruiken om je gezinssituatie iedere
dag weer beter te maken.

Hoe kan ik je helpen?

Ik luister graag eerst naar je verhaal zodat ik goed kan inschatten wat voor
jouw specifieke situatie de beste oplossing is.

Klik op de groene knop hieronder om mijn contactgegevens te zien. Je kunt
dan zelf bepalen of je mij eerst een e-mail stuurt, of liever direct even belt.
Gezinsbegeleiding
Persoonlijke begeleiding & training op maat
© 2013 |KindPlus - orthopedagogiek| nathalie@kindplus.nl | 06 - 45 74 22 27 | Wolfsbossingel 111 | 6642 CM  Beuningen